Thử nghiệm cho tàu thuyền có tải trọng lớn giảm tải cập cầu số 3 - cầu Cảng Nha Trang

Được sự cho phép của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7345/BGTVT-KCHT ngày 06/9/2012 và văn bản số 2423/CHHVN-CTHH ngày 07/9/2012 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc khai thác tiếp nhận tàu thuyền có trọng tải lớn giảm tải ra, vào cầu cảng Nha Trang.

         Ngày 09/10/2012 Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Công ty Hoa tiêu khu vực VIII và Cảng Nha Trang đã tổ chức thử nghiệm cho tàu FIRSTEC quốc tịch HỒNG KÔNG trọng tải 34.074 DWT cập cầu số 3- cầu Cảng Nha Trang để nhận 23.195 tấn Dăm gỗ xuất khẩu của công ty Liên doanh TNHH Cát phú đi Trung Quốc ra, vào cầu an tòan; đây là chuyến tàu đầu tiên trong đợt thử nghiệm cho tàu thuyền có tải trọng đến 40.000DWT giảm tải được phép ra, vào làm hàng tại cầu cảng số 3 - Cảng Nha Trang;

Thử nghiệm cho tàu thuyền có tải trọng lớn giảm tải cập cầu số 3 - cầu Cảng Nha Trang

Tàu FIRSTEC   đang làm hàng tại  Cầu số 3 Cảng Nha Trang (Ảnh: Ngọc Thành)

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.