Công ty TNHH một thành viên Cảng Nha trang là một thương cảng quốc tế với chức năng nhiệm vụ sau:

- Kinh doanh bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa;.

- Dịch vụ đưa đón tàu ra vào cảng, hỗ trợ, lai dắt tàu biển, cứu hộ hàng hải;

- Kinh doanh kho bãi, vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy và đường bộ;

- Kinh doanh dịch vụ logistics, kinh doanh kho ngoại quan, kho ICD

- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải.

- Dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải biển và cảng biển.

- Quản lý, khai thác, cho thuê cầu cảng, kho bãi chứa hàng, thiết bị xếp dỡ, phương tiện vận tải thuỷ, bộ và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác.

- Cung ứng tàu biển và các loại dịch vụ hàng hải khác;

- Cung ứng các dịch vụ phục vụ chủ tàu và khách du lịch qua cảng;

- Kinh doanh các nghành; nghề khác mà pháp luật không cấm

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.