Liên hệ

Thông tin văn phòng & địa chỉ liên hệ với Nha Trang Port

Liên hệ với Nha Trang Port

(+84) 2583590021
v.cangnhatrang@nhatrangport.com.vn

Văn phòng chính

Nha Trang Port head office
05 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.