Cầu bến

- Cầu liền bờ 10.000 DWT ( cầu số 2 ) chiều dài 156 m, độ sâu trước bến -8,5m. Phục vụ cho tàu hàng tổng hợp, tàu Container và tàu khách có trọng tải đến 10.000 DWT

- Cầu nhô 20.000 DWT (phía biển - cầu số 3) chiều dài 215 m, độ sâu trước bến -11.8 m, phục vụ cho tàu hàng tổng hợp, tàu Container đến 40.000DWT giảm tải và tàu khách có chiều dài đến 240m trọng tải 60.870GT;

- Cầu nhô 20.000DWT ( phía trong bờ - cầu số 4) dài 181 m độ sâu trước bến -9,2 m phục vụ cho tàu hàng tổng hợp có tải trọng đến 20.000 DWT giảm tải ra, vào làm hàng

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.