Cảng Nha Trang Từng Bước Xây Dựng Và Trưởng Thành

Cảng Nha Trang là một thương cảng tổng hợp, vừa đảm nhận bốc dỡ hàng hoá, vừa tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế đến khu vực Nha Trang, Khánh Hoà.

        Năm 1991, trứơc thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn lạc hậu, bộ máy tổ chức cồng kềnh, lao động dư thừa và yếu chuyên môn dẫn đến năng suất lao động thấp, đời sống người lao động khó khăn, khách hàng phàn nàn, hoạt động kinh doanh đình trệ và kém hiệu quả, Cảng Nha Trang đã cử nhiều đoàn cán bộ đi tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các cảng bạn, tổ chức nhiều cuộc họp bàn nhằm tìm ra giải pháp cấp bách thu hút khách hàng, tàu bè đến cảng, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và chất lượng bốc dỡ hàng hoá.

Trước thực trạng đó cảng chú trọng việc kiện toàn bộ máy quản lý, sắp xếp lại các phòng ban tham mưu gọn nhẹ theo chức năng ; mạnh dạn bổ nhiệm những cán bộ lãnh đạo trẻ có năng lực, chuyển số lao động dôi dư từ khối gián tiếp về các bộ phận sản xuất phù hợp với chuyên môn, sở trường công tác. Đối với số lao động phục vụ trực tiếp sản xuất, cảng chủ trương theo hướng chuyên môn hoá, chỉ nắm giữ những lao động kỹ thuật có tính chất thường xuyên, còn lao động phổ thông theo thời vụ sẽ hợp đồng với các công ty vệ tinh chuyên trách. Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu thực tế, cảng đã làm luận chứng kinh tế kỹ thuật về phát triển, nâng cấp và mở rộng Cảng Nha Trang. Trên cơ sở này , Bộ GTVT, UBND tỉnh Khánh Hoà đã nhất trí về sự cần thiết đầu tư nâng cấp và mở rộng Cảng Nha Trang. Dự án được duyệt ngày 14/10/1997 với tổng mức đầu tư là 149 tỷ. Một số hạng mục của dự án hiện đã hoàn thành và đưa vào khai thác có hiệu quả. Bằng nguồn vố tự bổ sung, vốn huy động từ các nguồn, Cảng Nha Trang đã đầu tư xây dựng thêm hàng chục mkho, trạm cân điện tử tại cầu cảng và đầu kho để phục vụ khách hàng tốt hơn. Đặc biệt trong hơn 3 năm qua số đầu phương tiện bốc dỡ của Cảng Nha Trang đã được đầu tư lên gần gấp đôi so với trước đây, trong đó có các thiếp bị chuyên dùng. Một số đoàn cán bộ của Cảng Nha Trang đã đến các cảng bạn học tập các mô hình công cụ xếp dỡ để nghiên cứu ứng dụng tại cảng như dụng cụ xếp dỡ dăm bào, hàng nông sản, chuyển đổi dụng cụ xếp dỡ hàng bao từ cao bản sắt sang dùng võng nylon, vừa giảm phí lao động, vừa an toàn trong sản xuất và tăng năng suất lao động. Song song Cảng Nha Trang luôn đặt công tác khách hàng lên nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên tổ chức tổ chức các buổi hội nghị khách hàng nhân dịp ngày lễ tết để lắng nghe các ý kiến đóng góp phản hồi từ các bên liên quan, nắm bắt các cơ hội kinh doanh và đề ra những quyết sách phù hợp với quá trình sản xuất. Cảng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục người lao động về ý thức phục vụ khách hàng, đặc biệt với những bộ phận thường xuyên tiếp trực tiếp với chủ tàu, chủ hàng, đại lý... Đưa công tác khách hàng thành nghị quyết trong các kỳ đại hội. Cải tiến đơn giản hoá các thủ tục hành chính như: thủ tục đăng ký tàu ra vào cảng, thủ tục làm hàng, quyết toán hàng hoá... Và tạo thuật lợi thông thoáng nhất cho chủ tàu, chủ hàng, đại lý , đại diện. Chính nhờ những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, tinh thần đoàn kết nội bộ - tập thể cán bộ công nhân viên cộng với sự quan tâm sâu sát của các cấp, các nghành đoàn thể trong địa phương, Cảng Nha Trang đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định sản xuất và không ngừng phát triển. Điều đó được cụ thể bằng việc sản lượng và doanh thu trong 3 năm liên tục nâng cao mức sống người lao động được cải thiện rõ rệt. Nếu như năm 2006 sản lượng hàng hoá thông qua cảng là 650 ngàn tấn doanh thu hơn 20 tỷ đồng, thì năm 2009 sản lượng đã đạt mức hơn 1.333 ngàn tấn. Năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, nhưng Cảng Nha Trang vẫn phấn đấu đạt sản lượng thông qua dự kiến 1.35 triệu tấn.

Với phương châm “ thành công của khách hàng chính là thành công của Cảng Nha Trang”, Cảng Nha Trang đã và đang đầu tư, đổi mới công nghệ để trở thành một trong những cảng biển hiện đại nhất Việt Nam, với sản lượng thông qua năm sau cao hơn năm trước hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra, chiếm 70% - 80% hàng hoá bằng đường biển phục vụ cho tình Khánh Hoà và trong khu vực Nam Trung Bộ

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.