Thông báo chốt danh sách cổ đông giao dịch trên sàn UpCoM

Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom như sau:

 

I. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

Tên Công ty:              CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Trụ sở chính: 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:                058.3590183            Fax:                058.3590017

Vốn điều lệ:               245.390.490.000 đồng

II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tên cổ phiếu:             Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang

Loại cổ phiếu:            Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi khác

Mệnh giá:                   10.000 đồng

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký:        24.539.049 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký:            245.390.490.000 đồng

III. NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký: 11h00 ngày 24 tháng 03 năm 2015.

2. Quý cổ đông có nhu cầu nhận Sổ cổ đông, chuyển nhượng cổ phiếu hoặc bổ sung, thay đổi thông tin xin vui lòng mang theo CMND, Sổ cổ đông (nếu có) đến làm thủ tục tại Phòng Tài Chính – Kế Toán Cảng Nha Trang địa chỉ: số 05 Trần Phú – P. Vĩnh Nguyên – Tp Nha Tang – Tỉnh Khánh Hòa trước 11h00 ngày 24 tháng 03 năm 2015.

3. Sau thời điểm trên, Công ty sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên sàn Upcom.

Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang sẽ không giải quyết cũng như chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phiếu diễn ra sau 11h00 ngày 24 tháng 03 năm 2015.

Trân trọng thông báo./.     

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.