Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI

 

 

CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG NHA TRANG

 

 

(Theo Quyết định số 117/QĐ-HHVN ngày 07/4/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam)

 

 

 

1. Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang

 

 

      Địa chỉ trụ sở: Số 5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

 

 

      Điện thoại: (058) 3590 183            Fax: (058) 3590 017

 

 

2.  Ngành nghề kinh doanh chính:

 

 

·      Kinh doanh bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa;

 

 

·      Dịch vụ đưa đón tàu ra vào cảng, hỗ trợ, lai dắt tàu biển, cứu hộ hàng hải;

 

 

·      Kinh doanh dịch vụ logistics ;

 

 

·      Quản lý khai thác cầu cảng ;

 

 

·      Cung ứng các dịch vụ phục vụ chủ tàu và khách du lịch qua cảng ;

 

 

·      Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải

 

 

·      Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan, kho ICD và vận chuyển hàng hóa đường thủy, đường bộ;

 

 

·      Cho thuê thiết bị xếp dỡ, phương tiện vận tải thủy, bộ và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác.

 

 

3.  Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 245.390.490.000 đồng (Hai trăm bốn mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng)

 

 

 

 

 

 

      Trong đó:

 

 

 

 

 

 

·      Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 18.404.286 cổ phần tương đương 184.042.860.000 đồng (tương ứng 75,00% vốn điều lệ)

 

 

·      Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 471.200 cổ phần tương đương 4.712.000.000 đồng (tương ứng 1,92% vốn điều lệ)

 

 

·      Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 100.000 cổ phần tương đương 1.000.000.000 đồng (tương ứng 0,41% vốn điều lệ)

 

 

·      Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 5.563.563 cổ phần tương đương 55.635.630.000 đồng (tương ứng 22,67% vốn điều lệ)

 

 

4.  Số lượng cổ phần bán đấu giá:           5.563.563 cổ phần (tương ứng 22,67% vốn điều lệ)

 

 

5.  Mệnh giá:  10.000 đồng/01 cổ phần        Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông

 

 

6.  Giá khởi điểm:   10.000 đồng/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần)

 

 

7.  Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trình, Hà Nội

 

 

8.   Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

 

 

9.  Địa điểm, thời gian và thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 

 

Thời gian: từ 08h30 ngày 20/4/2014 đến 15h30 ngày 12/5/2014 (sáng từ 8h30’ đến 11h00; chiều từ 13h30’ đến 15h30’ các ngày làm việc).

 

 

Địa điểm: tại các đại lý đấu giá được công bố tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

 

 

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

 

 

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở chính và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký, chậm nhất 16h00 ngày 15/5/2014.

 

 

11. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

 

 

Thời gian:              từ 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

 

Địa điểm:               SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 

 

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần, vui lòng tham khảo tại các địa điểm đăng ký và website: www.hnx.vn; www.nhatrangport.com.vn; www.vietinbanksc.com.vn

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.