Quy chế quản trị nội bộ công ty Cổ Phần Cảng Nha Trang

1.         Tên công ty:        Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang

 

2.        Mã chứng khoán:           CNH

3.        Trụ sở chính: số 05 Trần Phú - p. Vĩnh Nguyên - Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

4.        Điện thoại: 058 3590183 - Fax: 058 3590017

5.        Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Thái

 

 

 

6.        Loại công bố thông tin:  24h

7.        Nội dung thông tin công bố : Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần Cảng Nha Trang năm 2018 

Chi tiết xem tại đây

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.