Phương tiện xếp dỡ:

+ Cẩu nâng dỡ hàng với sức nâng từ 5 ÷ 60 tấn: 9 chiếc

Phương tiện xếp dỡ

+ Xe vận chuyển hàng hoá     

Phương tiện xếp dỡ

+ Xe xúc gạt E02621B          
+ Xe nâng Komatsu    
+2 trạm cân điện tử 80 tấn

Phương tiện xếp dỡ

+ Đội tàu lai dắt, hỗ trợ : 03 chiếc với công suất từ 700 – 1000 CV 
+ Các loại thiết bị xếp dỡ khác

Đội tàu lai dắt, hỗ trợ: Tàu kéo với công suất từ 700 đến 1000CV: 3 chiếc.

Trạm cân điện tử: 80 tấn.

Sản lượng xếp dỡ hàng hoá: Năm 2007 là 1.227.844 tấn và tăng lên 1.200.000 đến 1.500.000 tấn khi dự án nâng cấp phát triển cảng Nha Trang hoàn thành.

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.