Đăng Nhập         

   Tra cứu tàu
Tên tàu
Từ  
Đến  
   Số lượt truy cập
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

1.         Tên công ty:        Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang

2.        Mã chứng khoán:           CNH

3.        Trụ sở chính: số 05 Trần Phú - p. Vĩnh Nguyên - Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

4.        Điện thoại: 058 3590183 - Fax: 058 3590017

5.        Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Thái

6.        Loại công bố thông tin:  24h

7.        Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Chi tiết: Tại đây

 

 
  Tin mới


   Sơ đồ vào cảng
   Photo
05 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: +84 58 3590021- 3590839 - 3590183 - Fax: +84 58 3590017