Đăng Nhập         

   Tra cứu tàu
Tên tàu
Từ  
Đến  
   Số lượt truy cập
Công bố nghị quyết hội đồng quản trị (10:10 ngày 24/10/2017)

 Công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị về một số vấn đề cụ thể sau:

1, Điều hành hoạt động công ty thời điểm 2018 - 2019
2, Bán một số tài sản cho công ty TNHH Cảng Vân Phong
3, Thực hiện thoái vốn tại công ty TNHH Cảng Vân Phong
Chi tiết tại đây
 
  Tin mới


   Sơ đồ vào cảng
   Photo
05 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: +84 58 3590021- 3590839 - 3590183 - Fax: +84 58 3590017