Đăng Nhập         

   Tra cứu tàu
Tên tàu
Từ  
Đến  
   Số lượt truy cập
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ (Công ty CP Vinpearl) (08.00 31/08/2017)

 

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Vinpearl
- Mã chứng khoán: CNH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.492.240 CP (tỷ lệ 30,53%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thanh Thủy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 13.500.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/10/2017

 
  Tin mới


   Sơ đồ vào cảng
   Photo
05 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: +84 58 3590021- 3590839 - 3590183 - Fax: +84 58 3590017