Đăng Nhập         

   Tra cứu tàu
Tên tàu
Từ  
Đến  
   Số lượt truy cập
Công bố báo cáo tài chính ban niên soát xét 2017 (15:58 - 14/08/2017)

1.  Tên công ty:        Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang

2.  Mã chứng khoán:           CNH

3.  Trụ sở chính: số 05 Trần Phú - p. Vĩnh Nguyên - Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

4.  Điện thoại: 058 3590183 - Fax: 058 3590017

5.  Ngưòi thực hiện công bố thông tin: Phạm Quang Long

Địa chỉ: số 05 Trần Phú - p. Vĩnh Nguyên - Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0903 516 486 - Fax: 058 3590017

6.   Loại công bố thông tin:  Định kỳ.

7.   Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã kiểm toán

8.   Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin:  tại đây

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

              Người thực hiện công bố thông tin  

 
  Tin mới


   Sơ đồ vào cảng
   Photo
05 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: +84 58 3590021- 3590839 - 3590183 - Fax: +84 58 3590017