Đăng Nhập         

   Tra cứu tàu
Tên tàu
Từ  
Đến  
   Số lượt truy cập
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu (15:35 11/07/2017)

 

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG
Tên giao dịch: CẢNG NHA TRANG
Trụ sở chính: 05 Trần Phú – Vĩnh Nguyên – Tp Nha Trang – Khánh Hòa
Điện thoại:                0583.590183             Fax: 0583.590017
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang
Mã chứng khoán:  CNH
Loại chứng khoán:     Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng                         
Sàn giao dịch:           UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2017
Lý do và mục đích:
- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: 10/08/2017
- Địa điểm thực hiện: Số 05 Trần Phú – Vĩnh Nguyên – Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Nội dung lấy ý kiến: về việc không thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phần Nhà nước tại công ty cổ phần Cảng Nha Trang (CNH) sau khi có thông báo của Sở Tài Chính về kết quả thẩm định năng lực, lựa chọn nhà đầu tư được mua.
Chi tiết tại đây

 
  Tin mới


   Sơ đồ vào cảng
   Photo
05 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: +84 58 3590021- 3590839 - 3590183 - Fax: +84 58 3590017